Oferujemy skanowanie dokumentów, zdjęć i innych materiałów drukowanych w formacie A3, A4 lub mniejszym.
Pliki skanów możemy nagrać na CD/DVD, wysłać e-mailem, skopiować na pendrive lub inny nośnik.

Koszt skanowania: 0,50 zł /stronę